28/09/2023

ทะลุเป็น 5.25 ปอนด์ต่อวัน ค่ารถบัสลอนดอน 5 มีนาฯ นี้


ในที่สุดก็ถึงจุดสิ้นสุดการยับยั้งการขึ้นราคาค่าโดยสารจากต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประจำทุกปีจะต้องมีการขึ้นราคาค่าโดยสารรถประจำทาง รถรางไฟฟ้า และเรือประจำทาง รวมทั้งค่าโดยสารอื่นๆ ของ Transport for London (TfL)

ในวันที่ 5 มีนาคม 2023 ที่จะถึงนี้ ราคา Bus Hopper ที่สามารถขึ้นรถประจำทางกี่ครั้งก็ได้ โดยตรึงราคาไว้ 60 นาทีในราคา 1.65 ปอนด์ จะขึ้นเป็น 1.75 ปอนด์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.1

ค่ารถเหมาวันที่เคยจ่ายอยู่ 4.95 ปอนด์ ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 5.25 ปอนด์ ซึ่งทะลุเพดาน 5 ปอนด์เป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางโดยรถประจำทาง รถราง และเรือประจำทาง

สำหรับตั๋วรายสัปดาห์จากที่เคยต้องจ่าย 23.30 ปอนด์ จะเพิ่มเป็น 24.70 ปอนด์


Photo by Ben Kirby: https://www.pexels.com/photo/a-fast-bus-on-the-road-10977425/

Hits: 75