ทำไมต้องเรียน IELTS ที่ NEW CAMBRIDGE

1 แชร์ของคุณ คือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเรา

​IELTS (International English Language Testing System)

การทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถทาง​ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือก​ เพื่อเข้า​ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันเป็นที่สนใจจากผู้เรียนมากขึ้น เนื่องจากหลักสูตร IELTS สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้หลากหลายมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (ในอดีตมักนิยมใช้เพื่อไปศึกษาต่อใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นหลัก)

นิวเคมบริดจ์​เป็นหนึ่งในผู้นำด้านหลักสูตร IELTS มายาวนานกว่า 17 ปี ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตร IELTS มาโดยตลอด เพราะนอกจากเป็นสถาบันภาษาด้าน IELTS ยังมีศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งใน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบครบวงจร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (NC World Education Links)

​หัวใจการเรียนการสอน IELTS ที่สำคัญของสถาบันฯ คือ หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Learner Autonomy) กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำ มีการทดสอบวัดระดับก่อนเรียนเพื่อให้ได้คลาสเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียน สอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speaker) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยตรง มีประสบการณ์ด้านการสอน การพัฒนาผู้เรียนมามากกว่า 10 ปี

ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ และยังมีศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (Self Access Centre) ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะติวเข้มพิเศษก่อนลงสนามสอบ ทำให้ผู้เรียนได้คะแนนตามเป้าที่หวังไว้ ซึ่งกว่า 95% สามารถสอบได้ผลคะแนน 6.5-7.5

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับรางวัลประกันคุณภาพยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปีซ้อน มีนักเรียนหลายหมื่นคนที่จบหลักสูตรไปแล้ว ประสบความสำเร็จในการไปศึกษาต่อตลอดระยะเวลา 17 ปี ทำให้ผู้เรียนและผู้ปกครองต่างให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการสอนของทางสถาบันฯ เสมอมา

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. 02-613-1177 , 081 105 3333

เรียน IELTS


 

Hits: 84

อย่าพลาดเรื่องนี้ >  ถ้าเจ้าชายวิลเลียม จากไปก่อนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ??