เมโทรซิสเต็มฯ ต้อนรับคณะครู-นร.จาก วก.อาชีพวิเชียรบุรี

1 แชร์ของคุณ คือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเรา

View this post on Instagram

#เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก #วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี . บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) #เปิดบ้านต้อนรับ #คณะครู และนักเรียน #หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ #ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง #แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จำนวนกว่า 90 คน . นำโดย อาจารย์สุเทพ รักรุ่ง เพื่อมาเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม . คุณมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “ชีวิตการทำงาน และเทคโนโลยีในอนาคต Now & Next Journey” พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 . สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 Website : https://www.metrosystems.co.th/ Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

A post shared by Trending TalkUK (@trending_talk_uk) on

Hits: 37