เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบ Face Shield ให้ 6 โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

Share


View this post on Instagram

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #เมโทรซิสเต็มส์ฯ #ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบ #FaceShield ให้ #โรงพยาบาลที่ขาดแคลน . บริษัท #เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) #กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ของไทยจากการแพร่ระบาดของไวรัส #Covid-19 . รวมพลัง #พนักงานจิตอาสาผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) มอบให้กับ 6 โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ได้แก่ #โรงพยาบาลละงู จ.สตูล, #โรงพยาบาลแม่ลาน จ.ปัตตานี, #โรงพยาบาลกาบัง และ #โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา, #โรงพยาบาลลือเสาะ จ.นราธิวาส และ #โรงพยาบาลสงฆ์ . โดย คุณธงชัย หล่ำวีระกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง เป็นตัวแทนส่งมอบหน้ากากภายใต้โครงการ “#ด้วยรักและห่วงใยจากใจชาวเมโทรฯ” . ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่

A post shared by Trending TalkUK (@trending_talk_uk) on

Hits: 30


Share