สร้างวิถีธุรกิจ เสริมทักษะ พัฒนาเด็กพิเศษ

Share

View this post on Instagram

#ข่าวประชาสัมพันธ์ . ดร.ธมล เสรีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ #มูลนิธิบ้านเรียนชวนชื่น ที่เปิดรับเด็กพิเศษเพื่อฝึกพัฒนาทักษะ และทำกิจกรรมเรียนรู้การดำเนินชีวิต . ทางมูลนิธิได้ก่อตั้ง #โครงการนักธุรกิจวัยใส ขึ้น เพราะต้องการให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพ และฝึกที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งความสามารถที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่างกันไป และฝึกให้ได้รวมกลุ่มกัน ทำธุรกิจร่วมกัน ด้วยหวังว่า เด็กกลุ่มนี้ต้องเติบโตมาเป็นนายตัวเอง ไม่แบมือขอเงินใคร ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่งสิ่งที่เด็กๆ จะได้คือ ความภูมิใจ การได้ทำงานหาเลี้ยงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่สังคมได้อย่างมีความสุข” . “จริงๆ แล้วหมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แม้พวกเขาจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ค่อนข้างเชื่องช้า และมักอยู่ในโลกของตนเอง แต่พวกเขา เรียนรู้ได้ พัฒนาได้ ถ้าได้รับการสนับสนุน การฝึกทำซ้ำ และเป็นประจำ พวกเขาเหล่านี้ก็จำและทำได้ . ดังนั้น เราควรให้โอกาสพวกเขา เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ #ลดความเหลื่อมล้ำ #สร้างรายได้ อาชีพให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ เพื่อเป็นรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างคนปกติ และพัฒนาให้ #เด็กพิเศษ อยู่คู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข และตอนนี้เพื่อเข้าถึงโครงการได้มากขึ้น เริ่มมีหลายหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์ เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าในโครงการได้มากขึ้น เช่น #กรมส่งเสริมการส่งออก #กรมการกงศุล #ศูนย์การค้าทียูโดม #เมเจอร์รัชโยธิน ร้าน Too fast too Sleep สามย่าน” ดร.ธมล กล่าว .อุดหนุนสินค้าโครงการนักธุรกิจวัยใสได้ที่ 1.ศูนย์ทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (สำหรับวัยรุ่นที่มีความต้องการพิเศษ) หมู่บ้านชวนชื่นฟอร์ล่าวิลล์ จ.ปทุมธานี 2. กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 3. ทียูโดม พลาซ่า คลองหลวง จ.ปทุมธานี 4. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กทม. 5. Too fast too Sleep สามย่าน . สนใจโครงการติดต่อเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 029783112 หรือ 08-0447-7916 email : cchomeschool@hotmail.com facebook page บ้านเรียนชวนชื่น (www.facebook.com/Dr.Somying)

A post shared by Trending TalkUK (@trending_talk_uk) on

Hits: 43


Share
อย่าพลาดเรื่องนี้ >  ออสซี่ออยล์ ผุดโมเดลใหม่ "คลังน้ำมันชุมชน" เป้าปีนี้ 100 สาขา