กฎการใช้ “มือถือ-คอมพ์ฯ”บนเครื่องบิน ที่คุณต้องรู้..!!

1 แชร์ของคุณ คือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเรา

การเดินทางด้วยเครื่องบินในปัจจุบัน สะดวกง่ายดาย และเข้าใกล้กับชีวิตประจำวันของเรามากจนเรียกได้ว่าบางคนต้องเดินทางกันทุกสัปดาห์ การนำเอาอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปด้วย ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

แต่อุปกรณ์เหล่านี้ ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการรบกวนสัญญาณการบิน จึงมีกฎการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บนเครื่องบินออกมา เพื่อให้ผู้โดยสารทราบ และปฏิบัติตามกฎเหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือทุกชีวิตในการเดินทาง

ข้อมูลจากการบินไทย ระบุกฎข้อปฏิบัติตามประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอาไว้ดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ “ห้ามใช้ตลอดเที่ยวบิน”

เนื่องจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้รบกวนระบบการ ติดต่อสื่อสารและการเดินอากาศของเครื่องบิน ดังนั้น ขณะอยู่บนเครื่องบิน ผู้โดยสาร “ต้องปิด” อุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกชนิด
 • วิทยุสื่อสารแบบพกพา
 • เครื่องรับส่งวิทยุทุกชนิด
 • อุปกรณ์สื่อสัญญาณทุกชนิด
 • เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ทุกชนิด
 • วิทยุติดตามตัว
 • ของเล่นใช้วิทยุบังคับ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ “ใช้ได้หลังจากเครื่องขึ้นแล้ว 15 นาที” และ “ต้องหยุดใช้เมื่อเริ่มลดระดับเพดานบินและไฟสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติด”

 • เครื่องคิดเลข
 • เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
 • คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าที่ไม่ต่อกับเครื่องพิมพ์
 • เครื่องเล่นวิดีโอชนิด พกพา
 • เครื่องเล่นเกมส์
 • เครื่องเล่นเทป/ซีดี/มินิดิสก์/เอ็มพี 3 และดีวีดี ทั้งนี้ต้องใช้กับหูฟังเท่านั้น
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ และพีดีเอที่มีระบบการทำงานไฟลท์โหมด สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อตั้งค่าในไฟลท์โหมดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากพนักงานตรวจสอบพบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ต้องสงสัยว่า อาจรบกวนระบบการติดต่อสื่อสาร และการเดินอากาศของเครื่องบิน ผู้โดยสารจะต้องปิดอุปกรณ์เหล่านั้นตลอดเที่ยวบิน

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ “ใช้ได้ตลอดเที่ยวบิน”

 • เครื่องช่วยฟัง
 • เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ
 • นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ สายการบินอื่นๆ อาจมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไป เช่น บางสายอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้ แต่ต้องผ่านสัญญาณ wi-fi เท่านั้น ฯลฯ

ผู้โดยสารทุกคน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบนเครื่อง เพื่อความปลอดภัย

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ.

Hits: 16

อย่าพลาดเรื่องนี้ >  เดาถูกมั้ย?? สายการบินอะไร สะอาดที่สุดในโลก!!!