กพท.แจงสิทธิ ผดส.ซื้อ “ตั๋วเครื่องบิน” แล้วไม่ได้บิน มายื่นขอ “ภาษีสนามบิน” คืนได้

1 แชร์ของคุณ คือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเรา

นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลผู้โดยสารสายการบินกรณีซื้อตั๋วโดยสารแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ว่า

ขณะนี้ กพท. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสาร กรณีที่ผู้โดยสารสายการบินซื้อตั๋วโดยสารแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ ว่า สามารถขอภาษีสนามบิน (Passenger Service Charge) คืนได้ โดยจะต้องมีหลักฐานยืนยันการสำรองที่นั่งจากสายการบิน โดยผู้โดยสารสามารถดำเนินการผ่านทางสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วโดยสารได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสนามบินต่างๆ มีการจัดเก็บภาษีสนามบินบวกรวมไปกับราคาตั๋วโดยสาร โดยค่าภาษีสำหรับเที่ยวบินขาออก สนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. 6 แห่ง จัดเก็บคนละ 700 บาท สนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) 28 แห่ง จัดเก็บคนละ 400 บาท สนามบินสมุย จัดเก็บคนละ 700 บาท สนามบินสุโขทัย 500 บาท และสนามบินอู่ตะเภา 400 บาท ส่วนการเดินเส้นทางในประเทศ สนามบิน ของ ทอท.จัดเก็บคนละ 100 บาท สนามบิน ทย. จัดเก็บคนละ 50 บาท สนามบินสุโขทัย 200 บาท สนามบินสมุย 300 บาท สนามบินตราด 200 บาท และสนามบินอู่ตะเภา 50 บาท


ขอขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์

Hits: 40

อย่าพลาดเรื่องนี้ >  "บินไทย" เตือน มือถือตกซอกเบาะ ห้ามเก็บเอง อาจทำไฟไหม้บนเครื่องบินได้